پیام مدیرعامل به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی

خرید “ایرباس‌ها” با نرخ مناسب نه ۲برابر قیمت
بهمن ۱۷, ۱۳۹۴

پیام مدیرعامل به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی

۲۲ بهمن که فرا می رسد، گویی کسی در باد فریاد می زند و از آن سوی جسم و خاک، تو را به خود می خواند.صدایی که تو را به سوی خویش فرا می خواند.« ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلوا اخبار کم»، در سراسر وجودمان سرشار می شود.« و شما را می آزماییم تا مجاهدان و صابرانتان را بشناسیم و حدیثتان را آشکار کنیم» و انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و اکنون مجاهدت و پاسداری از نظام مقدسمان و میهن عزیزمان، چه زیبا توانست مجاهدت و صبر را نشانمان دهد و خداوند است که آگاه به نهان و حدیث مان است.۲۲ بهمن که فرا می رسد، باید به نامه اعمال خود نگاهی بیاندازیم تا بدانیم، تا ببینیم که نمره انقلابی بودن و از آن مهم تر انقلابی ماندن مان چند است؟ قبولی با چه نمرده ای؟ و اگر قبول نشدیم، چقدر در جهاد نفس، تلاش کرده ایم.هیچ جایگاهی قدرتمند تر از وجدان انسان نیست و هیچ فردی نمی تواند نمره انقلابی ماندن و یا انقلابی بودن مان را مشخص کند.۲۲ بهمن که می شود، فرصتی دست می دهد تا دوباره خود را ویران کنیم و از نو بسازیم، خدای اگر خواهد تا ۲۲ بهمن سال آینده، حتی اگر شده است، یک قدم برای خدا، نظام و مردم مان برداریم.

دیدگاهتان را بنویسید