شکل گیری شرکت مادر تخصصی پشتیبانی قطعات هوایی کشور بر اساس نیاز صنعت هوانوردی کشور در تامین و پشتیبانی قطعات در سال ۱۳۸۱ شمسی صورت گرفت و در ۱۴ سال فعالیت مستمر خود، توانسته است با بهره گیری از پرسنل متخصص خود و همچنین اخذ نمایندگی از شرکت های مطرح و فعال در حوزه هوانوردی، صنعت هوانوردی کشور را در پیشبرد اهداف خود، همراهی کند.

شرکت مادر تخصصی پشتیبانی قطعات هوایی کشور، همواره در تلاش است تا با ایجاد فضای مناسب کسب و کار و تجارت در حوزه هوانوردی، پشتیبان فعالان صنعت هوانوردی باشد.تهیه و اطمینان از سالم بودن قطعه، خرید و فروش وسایل پرنده در تمامی اوزان، فاینانس ، ضمانت بانکی در داخل و خارج از کشور و مشاوره در ارائه تسهیلات بانکی از جمله فعالیت های شرکت مادر تخصصی پشتیبانی قطعات هوایی کشور است.

همچنین لازم به ذکر است، با توجه به آنکه شرکت مادر تخصصی پشتیبانی قطعات هوایی کشور عضو ۱۲ اتاق بازرگانی بین المللی است، تمامی خدمات و فعالیت های این شرکت  بر اساس معاهدات و قوانین بین المللی بوده و تنها در حوزه صنعت هوانوردی غیرنظامی فعال است.